Skip to main content

Sloka 29

Text 29

Verš

Text

sūta uvāca
anādy-avidyayā viṣṇor
ātmanaḥ sarva-dehinām
nirmito loka-tantro ’yaṁ
lokeṣu parivartate
sūta uvāca
anādy-avidyayā viṣṇor
ātmanaḥ sarva-dehinām
nirmito loka-tantro ’yaṁ
lokeṣu parivartate

Synonyma

Synonyms

sūtaḥ uvāca — Sūta Gosvāmī řekl; anādi — bez počátku; avidyayā — klamnou energií; viṣṇoḥ — Pána Viṣṇua; ātmanaḥ — který je Nejvyšší Duší; sarva-dehinām — všech vtĕlených živých bytostí; nirmitaḥ — stvořen; loka-tantraḥ — vládce planet; ayam — tento; lokeṣu — mezi planetami; parivartate — putuje.

sūtaḥ uvāca — Sūta Gosvāmī said; anādi — beginningless; avidyayā — by the illusory energy; viṣṇoḥ — of Lord Viṣṇu; ātmanaḥ — who is the Supreme Soul; sarva-dehinām — of all embodied living beings; nirmitaḥ — produced; loka-tantraḥ — the regulator of the planets; ayam — this; lokeṣu — among the planets; parivartate — travels.

Překlad

Translation

Sūta Gosvāmī řekl: Slunce putuje mezi všemi planetami a tak řídí jejich pohyby. Bylo stvořeno Pánem Viṣṇuem, Nejvyšší Duší všech vtĕlených bytostí, skrze Jeho nekonečnou hmotnou energii.

Sūta Gosvāmī said: The sun travels among all the planets and thus regulates their movements. It has been created by Lord Viṣṇu, the Supreme Soul of all embodied beings, through His beginningless material energy.