Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 12.11.27-28

Verš

śrī-śaunaka uvāca
śuko yad āha bhagavān
viṣṇu-rātāya śṛṇvate
sauro gaṇo māsi māsi
nānā vasati saptakaḥ
teṣāṁ nāmāni karmāṇi
niyuktānām adhīśvaraiḥ
brūhi naḥ śraddadhānānāṁ
vyūhaṁ sūryātmano hareḥ

Synonyma

śrī-śaunakaḥ uvāca — Śrī Śaunaka řekl; śukaḥ — Śukadeva Gosvāmī; yat — co; āha — popsal; bhagavān — velký mudrc; viṣṇu-rātāya — králi Parīkṣitovi; śṛṇvate — který naslouchal; sauraḥ — boha slunce; gaṇaḥ — společníků; māsi māsi — v každém mĕsíci; nānā — různých; vasati — kteří sídlí; saptakaḥ — skupinu sedmi; teṣām — jejich; nāmāni — jména; karmāṇi — činnostem; niyuktānām — kteří se vĕnují; adhīśvaraiḥ — různými rysy boha slunce, které jsou jejich vládci; brūhi — prosím řekni; naḥ — nám; śraddadhānānām — kteří máme víru; vyūham — osobní expanze; sūrya-ātmanaḥ — v Jeho osobní expanzi jako bůh slunce; hareḥ — Nejvyšší Osobnosti Božství, Pána Hariho.

Překlad

Śrī Śaunaka řekl: Popiš prosím nám, kteří máme ve tvá slova velkou víru, různé skupiny sedmi osobních rysů a společníků, které bůh slunce každý mĕsíc projevuje, s jejich jmény a činnostmi. Společníci boha slunce sloužící svému pánu jsou osobními expanzemi Nejvyšší Osobnosti Božství Hariho v Jeho rysu vládnoucího božstva slunce.

Význam

Po vyslechnutí popisu vznešeného rozhovoru Śukadevy Gosvāmīho a Mahārāje Parīkṣita se nyní Śaunaka dotazuje na slunce jako expanzi Nejvyššího Pána. I když je slunce králem všech planet, Śrī Śaunaka se zvláštĕ zajímá o tuto zářící kouli jako expanzi Śrī Hariho, Nejvyšší Osobnosti Božství.

Osobnosti se vztahem ke slunci jsou sedmi druhů. Bĕhem jednoho obĕhu slunce se vystřídá dvanáct mĕsíců a každému z nich vládne jiný bůh slunce a jeho šest společníků. V každém z dvanácti mĕsíců počínaje mĕsícem Vaiśākha má jiné jméno samotný bůh slunce, mudrc, Yakṣa, Gandharva, Apsarā, Rākṣasa a Nāga, což je dohromady sedm skupin.