Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 12.11.25

Verš

śrī-kṛṣṇa kṛṣṇa-sakha vṛṣṇy-ṛṣabhāvani-dhrug-
rājanya-vaṁśa-dahanānapavarga-vīrya
govinda gopa-vanitā-vraja-bhṛtya-gīta
tīrtha-śravaḥ śravaṇa-maṅgala pāhi bhṛtyān

Synonyma

śrī-kṛṣṇa — ó Śrī Kṛṣṇo; kṛṣṇa-sakha — ó Arjunův příteli; vṛṣṇi — z Vṛṣṇiho potomků; ṛṣabha — ó hlavní; avani — na zemi; dhruk — vzpurných; rājanya-vaṁśa — dynastií králů; dahana — ó ničiteli; anapavarga — neubývající; vīrya — jehož síly; govinda — ó majiteli Goloka-dhāmu; gopa — pastevců; vanitā — a pastevkyň; vraja — množstvím; bhṛtya — a jejich služebníky; gīta — opĕvována; tīrtha — posvátná jako to nejposvátnĕjší poutní místo; śravaḥ — sláva; śravaṇa — již jen o ní naslouchat; maṅgala — příznivé; pāhi — prosím ochraňuj; bhṛtyān — své služebníky.

Překlad

Ó Kṛṣṇo, ó Arjunův příteli, ó hlavní z Vṛṣṇiho potomků, ničíš skupiny politiků, které jsou na této zemi rušivými elementy a Tvé moci nikdy neubývá. Jsi vlastníkem transcendentálního sídla a Tvá nejposvátnĕjší sláva, kterou opĕvují vṛndāvanští pastevci, pastevkynĕ a jejich služebníci, udílí vše příznivé již při pouhém vyslechnutí. Ó Pane, prosím ochraňuj své oddané.