Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 12.11.14-15

Verš

ojaḥ-saho-bala-yutaṁ
mukhya-tattvaṁ gadāṁ dadhat
apāṁ tattvaṁ dara-varaṁ
tejas-tattvaṁ sudarśanam
nabho-nibhaṁ nabhas-tattvam
asiṁ carma tamo-mayam
kāla-rūpaṁ dhanuḥ śārṅgaṁ
tathā karma-mayeṣudhim

Synonyma

ojaḥ-sahaḥ-bala — silou smyslů, silou mysli a silou tĕla; yutam — spojenými; mukhya-tattvam — hlavní prvek vzduch, jenž je vitální silou v hmotném tĕle; gadām — Jeho kyj; dadhat — nese; apām — vody; tattvam — prvek; dara — Jeho lastura; varam — vynikající; tejaḥ-tattvam — prvek oheň; sudarśanam — Jeho disk Sudarśana; nabhaḥ-nibham — jako nebe; nabhaḥ-tattvam — prvek éter; asim — Jeho meč; carma — Jeho štít; tamaḥ-mayam — skládající se z kvality nevĕdomosti; kāla-rūpam — v podobĕ času; dhanuḥ — Jeho luk; śārṅgam — zvaný Śārṅga; tathā — a; karma-maya — zastupuje činné smysly; iṣu-dhim — toulec plný šípů.

Překlad

Kyj, který Pán třímá, je hlavní prvek, prāṇa, zahrnující smyslovou, mentální a fyzickou sílu. Jeho vynikající lastura je voda, Jeho disk Sudarśana oheň a Jeho meč, čistý jako nebe, je éter. Jeho štít ztĕlesňuje kvalitu nevĕdomosti, Jeho luk Śārṅga čas a Jeho toulec plný šípů činné smysly.