Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 12.11.11-12

Verš

sva-māyāṁ vana-mālākhyāṁ
nānā-guṇa-mayīṁ dadhat
vāsaś chando-mayaṁ pītaṁ
brahma-sūtraṁ tri-vṛt svaram
bibharti sāṅkhyaṁ yogaṁ ca
devo makara-kuṇḍale
mauliṁ padaṁ pārameṣṭhyaṁ
sarva-lokābhayaṅ-karam

Synonyma

sva-māyām — Jeho hmotná energie; vana-mālā-ākhyām — zastoupená Jeho kvĕtinovou girlandou; nānā-guṇa — různých kombinací kvalit hmotné přírody; mayīm — skládá se z; dadhat — nosí; vāsaḥ — šaty; chandaḥ-mayam — složené z védských mĕr veršů; pītam — žluté; brahma-sūtram — Jeho posvátná šňůra; tri-vṛt — trojitý; svaram — posvátný zvuk oṁkāra; bibharti — nosí; sāṅkhyam — proces sāṅkhyi; yogam — proces yogy; ca — a; devaḥ — Pán; makara-kuṇḍale — Jeho náušnice ve tvaru žraloka; maulim — Jeho koruna; padam — postavení; pārameṣṭhyam — nejvyššího (Pána Brahmy); sarva-loka — všem svĕtům; abhayam — nebojácnost; karam — jenž dává.

Překlad

Jeho kvĕtinová girlanda je Jeho hmotná energie složená z různých kombinací kvalit přírody. Jeho žluté šaty jsou védské míry veršů a Jeho posvátná šňůra je slabika oṁ složená ze tří zvuků. V podobĕ svých dvou náušnic ve tvaru žraloků Pán nosí procesy sāṅkhyi a yogy a Jeho koruna udĕlující nebojácnost obyvatelům všech svĕtů je nejvyšší postavení Brahmaloky.