Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 12.11.1

Verš

śrī-śaunaka uvāca
athemam arthaṁ pṛcchāmo
bhavantaṁ bahu-vittamam
samasta-tantra-rāddhānte
bhavān bhāgavata tattva-vit

Synonyma

śrī-śaunakaḥ uvāca — Śrī Śaunaka řekl; atha — nyní; imam — toto; artham — téma; pṛcchāmaḥ — ptáme se na; bhavantam — tebe; bahu-vit-tamam — vlastníka toho nejširšího poznání; samasta — všech; tantra — písem pojednávajících o praktických způsobech uctívání; rāddha-ante — konečných závĕrů; bhavān — ty; bhagavata — ó velký oddaný Nejvyššího Pána; tattva-vit — znalec podstatných skutečností.

Překlad

Śrī Śaunaka řekl: Ó Sūto, jsi nejlepším z učenců a velkým oddaným Nejvyššího Pána. Ptáme se tĕ proto nyní na konečný závĕr všech tantrických písem.