Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 12.10.5

Verš

nibhṛtoda-jhaṣa-vrāto
vātāpāye yathārṇavaḥ
kurv asya tapasaḥ sākṣāt
saṁsiddhiṁ siddhi-do bhavān

Synonyma

nibhṛta — nehybná; uda — voda; jhaṣa-vrātaḥ — a hejna ryb; vāta — vítr; apāye — když ustane; yathā — jako; arṇavaḥ — oceán; kuru — prosím učiň; asya — jeho; tapasaḥ — askeze; sākṣāt — projev; saṁsiddhim — dokonalost; siddhi-daḥ — ty, který udĕluješ dokonalost; bhavān — ty.

Překlad

Je klidný jako vody oceánu, když ustane vítr a ryby jsou nehybné. Protože jsi, můj pane, ten, kdo udĕluje dokonalost tĕm, kdo provádĕjí askezi, dej prosím tomuto mudrci odmĕnu, kterou si očividnĕ zaslouží.