Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 12.10.30

Verš

naitāvatā bhagavataḥ
sva-māyā-maya-vṛttibhiḥ
na duṣyetānubhāvas tair
māyinaḥ kuhakaṁ yathā

Synonyma

na — ne; etāvatā — tímto (projevem pokory); bhagavataḥ — Osobnosti Božství; sva-māyā — své vlastní klamné energie; maya — tvořené; vṛttibhiḥ — činnostmi; na duṣyeta — není zničena; anubhāvaḥ — moc; taiḥ — jimi; māyinaḥ — kouzelníkovy; kuhakam — triky; yathā — jako.

Překlad

Tato zdánlivá pokora je ve skutečnosti projevem milosti. Toto chování Nejvyššího Pána a Jeho osobních společníků, které Pán zařizuje skrze svoji klamnnou energii, nenarušuje Jeho moc o nic víc než předvádĕní triků oslabuje kouzelníkovy schopnosti.