Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 12.10.3

Verš

sūta uvāca
tam evaṁ nibhṛtātmānaṁ
vṛṣeṇa divi paryaṭan
rudrāṇyā bhagavān rudro
dadarśa sva-gaṇair vṛtaḥ

Synonyma

sūtaḥ uvāca — Sūta Gosvāmī řekl; tam — jej, Mārkaṇḍeyu Ṛṣiho; evam — tak; nibhṛta-ātmānam — mysl zcela pohrouženou v tranzu; vṛṣeṇa — na svém býku; divi — nebem; paryaṭan — cestoval; rudrāṇyā — doprovázen svou družkou, Rudrāṇī (Umou); bhagavān — mocný Pán; rudraḥ — Śiva; dadarśa — uvidĕl; sva-gaṇaiḥ — svým doprovodem; vṛtaḥ — obklopen.

Překlad

Sūta Gosvāmī řekl: Když Pán Rudra cestoval oblohou na svém býku v doprovodu své ženy Rudrāṇī a svých osobních společníků, spatřil Mārkaṇḍeyu v tranzu.