Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 12.10.27

Verš

sa ciraṁ māyayā viṣṇor
bhrāmitaḥ karśito bhṛśam
śiva-vāg-amṛta-dhvasta-
kleśa-puñjas tam abravīt

Synonyma

saḥ — on; ciram — dlouhou dobu; māyayā — klamnou energií; viṣṇoḥ — Nejvyšší Osobnosti Božství, Viṣṇua; bhrāmitaḥ — přinucen pohybovat se; karśitaḥ — vyčerpán; bhṛśam — krajnĕ; śiva — Pána Śivy; vāk-amṛta — slovy plnými nektaru; dhvasta — zničené; kleśa-puñjaḥ — spousty jeho utrpení; tam — k nĕmu; abravīt — promluvil.

Překlad

Mārkaṇḍeya byl na pokraji sil z toho, jak jej klamná energie Pána Viṣṇua donutila se dlouhou dobu pohybovat v oceánu zkázy, ale nektaruplná slova Pána Śivy všechno toto nahromadĕné utrpení odstranila. Mārkaṇḍeya proto Pána Śivu oslovil.

Význam

Mārkaṇḍeya Ṛṣi toužil shlédnout klamnou energii Pána Viṣṇua a prožil velké utrpení. Nyní se však před mudrcem Pán Viṣṇu znovu objevil v osobĕ Pána Śivy a zbavil ho všeho strádání tím, že mu předal blažené duchovní pokyny.