Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 12.10.25

Verš

śravaṇād darśanād vāpi
mahā-pātakino ’pi vaḥ
śudhyerann antya-jāś cāpi
kim u sambhāṣaṇādibhiḥ

Synonyma

śravaṇāt — nasloucháním o; darśanāt — pohledem na; — nebo; api — také; mahā-pātakinaḥ — ti, kdo se dopouštĕjí tĕch nejhorších hříchů; api — dokonce; vaḥ — ty; śudhyeran — jsou očištĕni; antya-jāḥ — nedotknutelní; ca — a; api — dokonce; kim u — nemluvĕ o; sambhāṣaṇa-ādibhiḥ — přímým rozhovorem a tak dále.

Překlad

Pouhým nasloucháním o osobnostech jako jsi ty nebo jejich spatřením se očistí dokonce i ti nejhorší hříšníci a nedotknutelní. Představ si tedy, jak se očistí přímým rozhovorem s tebou.