Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 12.10.20-21

Verš

brāhmaṇāḥ sādhavaḥ śāntā
niḥsaṅgā bhūta-vatsalāḥ
ekānta-bhaktā asmāsu
nirvairāḥ sama-darśinaḥ
sa-lokā loka-pālās tān
vandanty arcanty upāsate
ahaṁ ca bhagavān brahmā
svayaṁ ca harir īśvaraḥ

Synonyma

brāhmaṇāḥbrāhmaṇy; sādhavaḥ — svatého chování; śāntāḥ — klidní a oproštĕní od závisti a dalších špatných vlastností; niḥsaṅgāḥ — zbaveni hmotné společnosti; bhūta-vatsalāḥ — soucitní ke všem živým bytostem; eka-anta-bhaktāḥ — ryzí oddaní; asmāsu — nás (Brahmu, Pána Śrī Hariho a Śivu); nirvairāḥ — nikdy necítí nenávist; sama-darśinaḥ — vidí rovnocennĕ; sa-lokāḥ — s obyvateli všech svĕtů; loka-pālāḥ — vládci různých planet; tān — tyto brāhmaṇy; vandanti — opĕvují; arcanti — uctívají; upāsate — pomáhají; aham — já; ca — také; bhagavān — velký pán; brahmā — Brahmā; svayam — osobnĕ; ca — také; hariḥ — Pán Hari; īśvaraḥ — Nejvyšší Osobnost Božství.

Překlad

Obyvatelé a vládnoucí polobozi všech planet, spolu s Pánem Brahmou, Nejvyšším Pánem Harim a mnou, opĕvují, uctívají a pomáhají tĕm brāhmaṇům, kteří jsou svatí, vždy klidní, zbaveni hmotných pout, soucitní ke všem živým bytostem, čistĕ nám oddáni, oproštĕni od nenávisti a obdařeni rovnocenným pohledem.