Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 12.10.15

Verš

tasmai saparyāṁ vyadadhāt
sa-gaṇāya sahomayā
svāgatāsana-pādyārghya-
gandha-srag-dhūpa-dīpakaiḥ

Synonyma

tasmai — jemu; saparyām — uctívání; vyadadhāt — učinil; sa-gaṇāya — spolu s jeho společníky; saha umayā — spolu s Umou; su-āgata — slovy na uvítanou; āsana — nabídl sedadla; pādya — vodu na umytí nohou; arghya — vonnou pitnou vodu; gandha — vonný olej; srak — girlandy; dhūpa — vonné tyčinky; dīpakaiḥ — a lampy.

Překlad

Mārkaṇḍeya uctil Pána Śivu spolu s Umou a jeho společníky tím, že je vřele přivítal, nabídl jim sedadla, vodu na umytí nohou, vonnou pitnou vodu, vonné oleje, kvĕtinové girlandy a lampy na ārati.