Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 12.10.14

Verš

netre unmīlya dadṛśe
sa-gaṇaṁ somayāgatam
rudraṁ tri-lokaika-guruṁ
nanāma śirasā muniḥ

Synonyma

netre — své oči; unmīlya — když otevřel; dadṛśe — uvidĕl; sa-gaṇam — s jeho společníky; sa-umayā — a s Umou; āgatam — přišel; rudram — Pán Rudra; tri-loka — tří svĕtů; eka-gurum — jediný duchovní mistr; nanāma — poklonil se; śirasā — s hlavou; muniḥ — mudrc.

Překlad

Mudrc otevřel oči a uvidĕl Pána Rudru, duchovního mistra tří svĕtů, spolu s Umou a Rudrovými následovníky. Mārkaṇḍeya sklonil hlavu, aby se uctivĕ poklonil.

Význam

Když Mārkaṇḍeya Ṛṣi ve svém srdci uvidĕl Pána Śivu a Umu, okamžitĕ si uvĕdomil je i své individuální já. Ve svém tranzu byl na druhou stranu pohroužen pouze ve vĕdomí Nejvyššího Pána a tak na sebe jako na vĕdomého pozorovatele zapomnĕl.