Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 12.1.37

Verš

sindhos taṭaṁ candrabhāgāṁ
kauntīṁ kāśmīra-maṇḍalam
bhokṣyanti śūdrā vrātyādyā
mlecchāś cābrahma-varcasaḥ

Synonyma

sindhoḥ — řeky Sindhu; taṭam — území podél; candrabhāgām — Candrabhāgā; kauntīm — Kauntī; kāśmīra-maṇḍalam — oblast Kāśmīru; bhokṣyanti — budou vládnout; śūdrāḥśūdrové; vrātya-ādyāḥbrāhmaṇi, kteří poklesli z brāhmaṇské úrovnĕ a ostatní nezpůsobilí lidé; mlecchāḥ — pojídači masa; ca — a; abrahma-varcasaḥ — postrádající duchovní sílu.

Překlad

Území podél řeky Sindhu a okresy Candrabhāgā, Kauntī a Kāśmīra budou ovládány śūdry, pokleslými brāhmaṇy a pojídači masa. Protože se vzdají cesty védské civilizace, ztratí veškerou duchovní sílu.