Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 12.1.36

Verš

saurāṣṭrāvanty-ābhīrāś ca
śūrā arbuda-mālavāḥ
vrātyā dvijā bhaviṣyanti
śūdra-prāyā janādhipāḥ

Synonyma

śaurāṣṭra — sídlící v Śaurāṣṭře; avantī — v Avantī; ābhīrāḥ — a v Ābhīře; ca — a; śūrāḥ — obývající provincii Śūra; arbuda-mālavāḥ — Arbuda a Mālava; vrātyāḥ — zanechají všech očistných obřadů; dvijāḥbrāhmaṇi; bhaviṣyanti — budou; śūdra-prāyāḥ — o nic lepší než śūdrové; jana-adhipāḥ — králové.

Překlad

Brāhmaṇi z provincií jako je Śaurāṣṭra, Avantī, Ābhīra, Śūra, Arbuda a Mālava tehdy zapomenou na všechny své usmĕrňující zásady a příslušníci královského stavu v této oblasti nebudou o nic lepší než śūdrové.