Skip to main content

Sloka 35

Text 35

Verš

Text

prajāś cābrahma-bhūyiṣṭhāḥ
sthāpayiṣyati durmatiḥ
vīryavān kṣatram utsādya
padmavatyāṁ sa vai puri
anu-gaṅgam ā-prayāgaṁ
guptāṁ bhokṣyati medinīm
prajāś cābrahma-bhūyiṣṭhāḥ
sthāpayiṣyati durmatiḥ
vīryavān kṣatram utsādya
padmavatyāṁ sa vai puri
anu-gaṅgam ā-prayāgaṁ
guptāṁ bhokṣyati medinīm

Synonyma

Synonyms

prajāḥ — obyvatele; ca — a; abrahma — nebrāhmaṇské; bhūyiṣṭhāḥ — převážnĕ; sthāpayiṣyati — učiní; durmatiḥ — neinteligentní (Viśvasphūrji); vīrya-van — mocnou; kṣatram — třídu kṣatriyů; utsādya — zničí; padmavatyām — v Padmavatī; saḥ — on; vai — vskutku; puri — ve mĕstĕ; anu-gaṅgam — z Gaṅgādvāru (Haridvāru); ā-prayāgam — do Prayāgu; guptām — ochránĕn; bhokṣyati — bude vládnout; medinīm — zemi.

prajāḥ — the citizens; ca — and; abrahma — unbrahminical; bhūyiṣṭhāḥ — predominantly; sthāpayiṣyati — he will make; durmatiḥ — the unintelligent (Viśvasphūrji); vīrya-vān — powerful; kṣatram — the kṣatriya class; utsādya — destroying; padmavatyām — in Padmavatī; saḥ — he; vai — indeed; puri — in the city; anu-gaṅgam — from Gaṅgādvārā (Hardwar); ā-prayāgam — to Prayāga; guptām — protected; bhokṣyati — he will rule; medinīm — the earth.

Překlad

Translation

Pošetilý král Viśvasphūrji bude udržovat všechny obyvatele v bezbožnosti a svou moc použije k tomu, aby zcela rozložil kṣatriyský stav. Ze svého hlavního mĕsta Padmavatī bude vládnout území rozprostírajícímu se od pramene Gaṅgy po Prayāg.

Foolish King Viśvasphūrji will maintain all the citizens in ungodliness and will use his power to completely disrupt the kṣatriya order. From his capital of Padmavatī he will rule that part of the earth extending from the source of the Gaṅgā to Prayāga.