Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 12.1.35

Verš

prajāś cābrahma-bhūyiṣṭhāḥ
sthāpayiṣyati durmatiḥ
vīryavān kṣatram utsādya
padmavatyāṁ sa vai puri
anu-gaṅgam ā-prayāgaṁ
guptāṁ bhokṣyati medinīm

Synonyma

prajāḥ — obyvatele; ca — a; abrahma — nebrāhmaṇské; bhūyiṣṭhāḥ — převážnĕ; sthāpayiṣyati — učiní; durmatiḥ — neinteligentní (Viśvasphūrji); vīrya-van — mocnou; kṣatram — třídu kṣatriyů; utsādya — zničí; padmavatyām — v Padmavatī; saḥ — on; vai — vskutku; puri — ve mĕstĕ; anu-gaṅgam — z Gaṅgādvāru (Haridvāru); ā-prayāgam — do Prayāgu; guptām — ochránĕn; bhokṣyati — bude vládnout; medinīm — zemi.

Překlad

Pošetilý král Viśvasphūrji bude udržovat všechny obyvatele v bezbožnosti a svou moc použije k tomu, aby zcela rozložil kṣatriyský stav. Ze svého hlavního mĕsta Padmavatī bude vládnout území rozprostírajícímu se od pramene Gaṅgy po Prayāg.