Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 12.1.34

Verš

māgadhānāṁ tu bhavitā
viśvasphūrjiḥ purañjayaḥ
kariṣyaty aparo varṇān
pulinda-yadu-madrakān

Synonyma

māgadhānām — z provincie Magadha; tu — a; bhavitā — bude; viśvasphūrjiḥ — Viśvasphūrji; purañjayaḥ — král Purañjaya; kariṣyati — učiní; aparaḥ — jako napodobenina; varṇān — všechny civilizované třídy lidí; pulinda-yadu-madrakān — nedotknutelnými jako jsou Pulindové, Yaduové a Madrakové.

Překlad

Poté se objeví král Māgadhů jménem Viśvasphūrji, který bude jako druhý Purañjaya. Z příslušníků všech civilizovaných tříd udĕlá nízké necivilizované lidi stejné kategorie jako jsou Pulindové, Yaduové a Madrakové.