Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 12.1.32-33

Verš

teṣāṁ trayodaśa sutā
bhavitāraś ca bāhlikāḥ
puṣpamitro ’tha rājanyo
durmitro ’sya tathaiva ca
eka-kālā ime bhū-pāḥ
saptāndhrāḥ sapta kauśalāḥ
vidūra-patayo bhāvyā
niṣadhās tata eva hi

Synonyma

teṣām — jejich (Bhūtanandy a ostatních králů dynastie Kilakilů); trayodaśa — třináct; sutāḥ — synů; bhavitāraḥ — bude; ca — a; bāhlikāḥ — zvaných Bāhlikové; puṣpamitraḥ — Puṣpamitra; atha — poté; rājanyaḥ — král; durmitraḥ — Durmitra; asya — jeho (syn); tathā — také; eva — vskutku; ca — a; eka-kālāḥ — zároveň vládnoucí; ime — tito; bhū-pāḥ — králové; sapta — sedm; andhrāḥ — Andhrů; sapta — sedm; kauśalāḥ — králů z Kauśala-deśe; vidūra-patayaḥ — vládci z Vidūry; bhāvyāḥ — budou; niṣadhāḥ — Niṣadhové; tataḥ — poté (po Bāhlicích); eva hi — vskutku.

Překlad

Kilakily bude následovat jejich třináct synů Bāhliků a po nich bude zároveň v různých částech svĕta vládnout král Puṣpamitra, jeho syn Durmitra, sedm Andhrů, sedm Kauśalů a králové z provincií Vidūra and Niṣadha.