Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 12.1.10

Verš

tasya cāṣṭau bhaviṣyanti
sumālya-pramukhāḥ sutāḥ
ya imāṁ bhokṣyanti mahīṁ
rājānaś ca śataṁ samāḥ

Synonyma

tasya — jeho (Nandy); ca — a; aṣṭau — osm; bhaviṣyanti — narodí se; sumālya-pramukhāḥ — vedených Sumālyou; sutāḥ — synové; ye — kteří; imām — tito; bhokṣyanti — budou si užívat; mahīm — zemĕ; rājānaḥ — králové; ca — a; śatam — sto; samāḥ — let.

Překlad

Bude mít osm synů v čele se Sumālyou, kteří budou jako mocní králové vládnout zemi sto let.