Skip to main content

Zpěv dvanáctý: Věk úpadku

KAPITOLA PRVNÍ: Degradované dynastie Kali-yugy
KAPITOLA DRUHÁ: Příznaky Kali-yugy
KAPITOLA TŘETÍ: Bhūmi-gītā
KAPITOLA ČTVRTÁ: Čtyři druhy zničení vesmíru
KAPITOLA PÁTÁ: Závĕrečné pokyny Śukadevy Gosvāmīho Mahārājovi Parīkṣitovi
KAPITOLA ŠESTÁ: Odchod Mahārāje Parīkṣita
KAPITOLA SEDMÁ: Purāṇny
KAPITOLA OSMÁ: Mārkaṇḍeyovy modlitby k Nara-Nārāyaṇovi Ṛṣimu
KAPITOLA DEVÁTÁ: Mārkaṇḍeya Ṛṣi vidí Pánovu klamnou energii
KAPITOLA DESÁTÁ: Pán Śiva a Umā oslavují Mārkaṇḍeyu Ṛṣiho
KAPITOLA JEDENÁCTÁ: Souhrnný popis Mahāpuruṣi
KAPITOLA DVANÁCTÁ: Shrnutí témat Śrīmad-Bhāgavatamu
KAPITOLA TŘINÁCTÁ: Sláva Śrīmad-Bhāgavatamu