Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.9.30

Verš

evaṁ sañjāta-vairāgyo
vijñānāloka ātmani
vicarāmi mahīm etāṁ
mukta-saṅgo ’nahaṅkṛtaḥ

Synonyma

evam — takto; sañjāta — plnĕ rozvinuté; vairāgyaḥ — odpoutanost; vijñāna — realizované poznání; ālokaḥ — mající takový pohled; ātmani — na Nejvyšší Osobnost Božství; vicarāmi — toulám se; mahīm — po Zemi; etām — této; mukta — osvobozený; saṅgaḥ — od připoutanosti; anahaṅkṛtaḥ — bez falešného ega.

Překlad

Poté, co jsem se poučil od svých duchovních učitelů, setrvávám v realizaci Nejvyšší Osobnosti Božství a bez připoutanosti či falešného ega, zcela odříkavý a osvícený realizovaným duchovním poznáním se toulám po Zemi.