Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.9.24

Verš

evaṁ gurubhya etebhya
eṣā me śikṣitā matiḥ
svātmopaśikṣitāṁ buddhiṁ
śṛṇu me vadataḥ prabho

Synonyma

evam — takto; gurubhyaḥ — od duchovních učitelů; etebhyaḥ — od tĕchto; eṣā — toto; me — mnou; śikṣitā — naučené; matiḥ — poznání; sva-ātma — od svého tĕla; upaśikṣitām — naučené; buddhim — poznání; śṛṇu — prosím slyš; me — ode mĕ; vadataḥ — jak říkám; prabho — ó králi.

Překlad

Ó králi, ode všech tĕchto duchovních učitelů jsem si osvojil velkou moudrost. Teď prosím poslouchej, jak vysvĕtlím, co jsem se naučil od vlastního tĕla.