Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.9.20

Verš

tām āhus tri-guṇa-vyaktiṁ
sṛjantīṁ viśvato-mukham
yasmin protam idaṁ viśvaṁ
yena saṁsarate pumān

Synonyma

tāmmahat-tattva; āhuḥ — říká se; tri-guṇa — tři kvality hmotné přírody; vyaktim — projevující jako příčinu; sṛjantīm — vytvářející; viśvataḥ-mukham — mnoho různých kategorií vesmírného projevu; yasmin — v mahat-tattvĕ; protam — navlečený a svázaný; idam — tento; viśvam — vesmír; yena — kvůli níž; saṁsarate — podstupuje hmotnou existenci; pumān — živá bytost.

Překlad

To, co je základem tří kvalit hmotné přírody a co projevuje různorodý vesmír, se podle velkých mudrců nazývá sūtra či mahat-tattva. V ní tento vesmír spočívá a pod jejím vlivem živá bytost podstupuje hmotnou existenci.

Význam

Vesmírný projev je realitou, protože pochází ze svrchované reality, Osobnosti Božství. Hmotný svĕt je ale dočasný a plný problémů. Podmínĕná duše se pošetile snaží stát pánem tohoto nižšího stvoření a odcizuje se svému pravému příteli, Nejvyššímu Pánu. V tomto stavu má jako jediný zájem hmotný smyslový požitek a její skutečné poznání je ztracené.