Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.9.1

Verš

śrī-brāhmaṇa uvāca
parigraho hi duḥkhāya
yad yat priyatamaṁ nṛṇām
anantaṁ sukham āpnoti
tad vidvān yas tv akiñcanaḥ

Synonyma

śrī-brāhmaṇaḥ uvācabrāhmaṇský svĕtec řekl; parigrahaḥ — připoutanost ke vlastnictví; hi — jistĕ; duḥkhāya — vedoucí k utrpení; yat yat — cokoliv; priya-tamam — je velmi drahé; nṛṇām — lidí; anantam — neomezené; sukham — štĕstí; āpnoti — získává; tat — to; vidvān — vĕdoucí; yaḥ — kdokoliv; tu — vskutku; akiñcanaḥ — je od této připoutanosti oproštĕný.

Překlad

Brāhmaṇský svĕtec řekl: Každému jsou v hmotném svĕtĕ jisté vĕci velmi drahé a připoutanost k nim mu nakonec způsobí utrpení. Človĕk, který toto chápe, se zříká hmotných vlastnických nároků a připoutanosti, a tak dosahuje nekonečného štĕstí.