Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.8.8

Verš

yoṣid-dhiraṇyābharaṇāmbarādi-
dravyeṣu māyā-raciteṣu mūḍhaḥ
pralobhitātmā hy upabhoga-buddhyā
pataṅga-van naśyati naṣṭa-dṛṣṭiḥ

Synonyma

yoṣit — žen; hiraṇya — zlaté; ābharaṇa — ozdoby; ambara — odĕvy; ādi — a tak dále; dravyeṣu — při pohledu na tyto vĕci; māyā — matoucí energií Pána; raciteṣu — vytvořené; mūḍhaḥ — hlupák neschopný rozlišovat; pralobhita — vzrušený chtivými touhami; ātmā — tento človĕk; hi — jistĕ; upabhoga — po smyslovém požitku; buddhyā — s touhou; pataṅga-vat — jako můra; naśyati — je zahuben; naṣṭa — je zničená; dṛṣṭiḥ — jehož inteligence.

Překlad

Hlupák, který neumí chytře rozlišovat, se okamžitĕ vzruší při pohledu na chtivou ženu okrášlenou zlatými ozdobami, jemnými odĕvy a různými líčidly. Posedlý touhou po smyslovém požitku ztrácí veškerou inteligenci a je zničen, tak jako můra ženoucí se do planoucího ohnĕ.

Význam

Ženy mají ve skutečnosti schopnost upoutávat muže prostřednictvím všech hmotných smyslů. Muži propadají chtíči, když spatří tĕlo ženy, když cítí její vůni, slyší její hlas, ochutnávají její rty a když se dotýkají jejího tĕla. Pošetilý vztah založený na hmotné sexuální přitažlivosti však začíná pohledem, a proto se rūpa neboli podoba podílí velmi významnĕ na zničení mužovy inteligence. Této skutečnosti se v moderní dobĕ zneužívá v obrovském pornografickém průmyslu, který tyje z politováníhodných mužů a žen. Příklad pošetilé můry, která se žene do ohnĕ a způsobuje si vlastní zkázu, je v této souvislosti velmi příhodný, neboť ten, kdo přilne k chvilkovému požitku ze sexu, nepochybnĕ ztrácí schopnost chápat duchovní realitu za neživou hmotou.

Chtivý človĕk se holdováním sexu stává slepým a pošetilým a jeho duše je ztracená v ohni smyslového požitku. Celému tomuto neštĕstí může předejít, když se začne upřímnĕ vĕnovat pronášení svatých jmen Pána: Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare  /  Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare. Caitanya Mahāprabhu a Jeho zplnomocnĕní představitelé, jako je Śrīla Prabhupāda, vytvářejí hnutí, které zachraňuje lidi z kobky hmotného života. Všichni bychom mĕli této příležitosti s vážností využít.