Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.8.44

Verš

āśā hi paramaṁ duḥkhaṁ
nairāśyaṁ paramaṁ sukham
yathā sañchidya kāntāśāṁ
sukhaṁ suṣvāpa piṅgalā

Synonyma

aśā — hmotná touha; hi — jistĕ; paramam — nejvĕtší; duḥkham — neštĕstí; nairāśyam — oproštĕnost od hmotných tužeb; paramam — nejvĕtší; sukham — štĕstí; yathā — takto; sañchidya — poté, co zcela utnula; kānta — po milencích; āśām — touhu; sukham — šťastnĕ; suṣvāpa — spala; piṅgalā — bývalá prostitutka Piṅgalā.

Překlad

Hmotná touha je nepochybnĕ příčinou nejvĕtšího neštĕstí a oproštĕní se od této touhy vede k nejvĕtšímu štĕstí. Když tedy Piṅgalā zcela zničila svou touhu užívat si s takzvanými milenci, šla velmi šťastná spát.

Význam

Takto končí výklady pokorných služebníků Jeho Božské Milosti A. C. Bhaktivedanty Swamiho Prabhupādy k osmé kapitole jedenáctého zpĕvu Śrīmad-Bhāgavatamu nazvané „Příbĕh Piṅgaly“.