Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.8.43

Verš

śrī-brāhmaṇa uvāca
evaṁ vyavasita-matir
durāśāṁ kānta-tarṣa-jām
chittvopaśamam āsthāya
śayyām upaviveśa sā

Synonyma

śrī-brāhmaṇaḥ uvācaavadhūta řekl; evam — takto; vyavasita — odhodlaná; matiḥ — její mysl; durāśām — hříšnou touhu; kānta — po milencích; tarṣa — dychtĕním; jām — vyvolanou; chittvā — poté, co utnula; upaśamam — ve stavu klidu; āsthāya — setrvávající; śayyām — na své lůžko; upaviveśa — usedla; — ona.

Překlad

Avadhūta řekl: Takto se Piṅgalā s konečnou platností rozhodla, utnula všechny své hříšné touhy užívat si sexuálního potĕšení s milenci a dosáhla dokonalého klidu. Potom se posadila na lůžko.