Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.8.40

Verš

santuṣṭā śraddadhaty etad
yathā-lābhena jīvatī
viharāmy amunaivāham
ātmanā ramaṇena vai

Synonyma

santuṣṭā — naprosto spokojená; śraddadhatī — teď s plnou vírou; etat — v Pánovu milost; yathā-lābhena — z toho, co přijde samo od sebe; jīvatī — žijící; viharāmi — budu se tĕšit ze života; amunā — s Ním; eva — jen; aham — já; ātmanā — s Nejvyšší Osobností Božství; ramaṇena — jenž je pravým zdrojem lásky a štĕstí; vai — o tom není pochyb.

Překlad

Teď jsem naprosto spokojená a mám plnou víru v Pánovu milost. Budu proto žít z toho, co přijde samo od sebe. Budu se tĕšit ze života jen s Pánem, protože On je pravým zdrojem lásky a štĕstí.