Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.8.39

Verš

tenopakṛtam ādāya
śirasā grāmya-saṅgatāḥ
tyaktvā durāśāḥ śaraṇaṁ
vrajāmi tam adhīśvaram

Synonyma

tena — Jím (Pánem); upakṛtam — poskytnutou velkou pomoc; ādāya — přijímající; śirasā — na svou hlavu, s oddaností; grāmya — obyčejného smyslového požitku; saṅgatāḥ — týkající se; tyaktvā — poté, co jsem se vzdala; durāśāḥ — hříšných tužeb; śaraṇam — přijmout útočištĕ; vrajāmi — teď přicházím; tam — k Nĕmu; adhīśvaram — Nejvyšší Osobnosti Božství.

Překlad

S oddaností přijímám velké požehnání, které mi Pán udĕlil. Poté, co jsem se vzdala hříšných tužeb po obyčejném smyslovém požitku, hledám teď útočištĕ u Nĕj, Nejvyšší Osobnosti Božství.