Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.8.38

Verš

maivaṁ syur manda-bhāgyāyāḥ
kleśā nirveda-hetavaḥ
yenānubandhaṁ nirhṛtya
puruṣaḥ śamam ṛcchati

Synonyma

— ne; evam — takto; syuḥ — mohly by být; manda-bhāgyāyāḥ — ženy, která je skutečnĕ nešťastná; kleśāḥ — strasti; nirveda — odpoutanosti; hetavaḥ — příčiny; yena — kteroužto odpoutaností; anubandham — pouto; nirhṛtya — když odstraní; puruṣaḥ — človĕk; śamam — pravý klid a mír; ṛcchati — získává.

Překlad

Človĕk, u nĕhož se vyvine odpoutanost, se dokáže zbavit pout v podobĕ hmotné společnosti, přátelství a lásky, a ten, kdo zakusí velké utrpení, se ve své beznadĕji postupnĕ odpoutá od hmotného svĕta a je k nĕmu lhostejný. Vlivem mého velkého utrpení se tedy v mém srdci probudila tato odpoutanost. Kdybych ale byla skutečná nešťastnice, jak by mĕ mohlo toto milostivé utrpení potkat? Ve skutečnosti jsem požehnaná, neboť jsem dostala Pánovu milost. Nĕčím jsem Ho musela potĕšit.