Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.8.37

Verš

nūnaṁ me bhagavān prīto
viṣṇuḥ kenāpi karmaṇā
nirvedo ’yaṁ durāśāyā
yan me jātaḥ sukhāvahaḥ

Synonyma

nūnam — nepochybnĕ; me — mnou; bhagavān — Nejvyšší Pán; prītaḥ — je potĕšený; viṣṇuḥ — Osobnost Božství; kena api — nĕjakou; karmaṇā — činností; nirvedaḥ — odpoutanost od smyslového požitku; ayam — tato; durāśāyāḥ — u té, která tak umínĕnĕ doufala v hmotný požitek; yat — protože; me — u mĕ; jātaḥ — zrodila se; sukha — štĕstí; āvahaḥ — přinášející.

Překlad

I když jsem tak umínĕnĕ doufala, že si budu užívat hmotného svĕta, nĕjakým způsobem se v mém srdci zrodila odpoutanost a díky tomu jsem teď velmi šťastná. Jistĕ jsem tedy musela potĕšit Nejvyšší Osobnost Božství, Viṣṇua. Aniž bych to vĕdĕla, musela jsem udĕlat nĕco, co Ho uspokojilo.