Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.8.35

Verš

suhṛt preṣṭhatamo nātha
ātmā cāyaṁ śarīriṇām
taṁ vikrīyātmanaivāhaṁ
rame ’nena yathā ramā

Synonyma

su-hṛt — blízký přítel; preṣṭha-tamaḥ — absolutnĕ nejdražší; nāthaḥ — Pán; ātmā — duše; ca — také; ayam — On; śarīriṇām — všech vtĕlených bytostí; tam — Jeho; vikrīya — poté, co si koupím; ātmanā — tím, že se odevzdám; eva — jistĕ; aham — já; rame — budu si užívat; anena — s Pánem; yathā — jako; ramā — Lakṣmīdevī.

Překlad

Nejvyšší Osobnost Božství všem živým bytostem absolutnĕ nejdražší osobou, protože je přítelem a Pánem všech. Je Nejvyšší Duší, jež sídlí v srdci každé bytosti. Proto teď zaplatím úplným odevzdáním se, čímž si Pána koupím a budu si s Ním užívat stejnĕ jako Lakṣmīdevī.

Význam

Nejvyšší Pán je skutečným přítelem všech podmínĕných duší a jedinĕ On může udĕlit nejvyšší dokonalost v životĕ. Ten, kdo následuje příklad Lakṣmīdevī, jež neustále setrvává u lotosových nohou Pána, nepochybnĕ získá vĕčné štĕstí. Každý by mĕl využít nedokonalé hmotné tĕlo co nejlepším způsobem a odevzdat své tĕlo, mysl a slova Pánu. Když zaplatí tuto cenu, bude si moci koupit Pána, jenž je nejdražším přítelem všech bytostí. Tak automaticky ovládne svůj dávný sklon vyhledávat smyslový požitek.