Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.8.34

Verš

videhānāṁ pure hy asminn
aham ekaiva mūḍha-dhīḥ
yānyam icchanty asaty asmād
ātma-dāt kāmam acyutāt

Synonyma

videhānām — z obyvatel Videhy; pure — ve mĕstĕ; hi — jistĕ; asmin — tomto; aham — já; ekā — sama; eva — nepochybnĕ; mūḍha — hlupák; dhīḥ — jehož inteligence; — (já jsem ta) která; anyam — jiný; icchantī — přející si; asatī — velmi nestoudná; asmāt — jiného než je On; ātma-dāt — kdo nám dává naši pravou, duchovní podobu; kāmam — smyslový požitek; acyutāt — Nejvyšší Osobnost Božství, Acyuta.

Překlad

Jsem jistĕ jediný úplný hlupák v tomto mĕstĕ Videha. Přestala jsem si všímat Nejvyššího Pána, který nám dává všechno, včetnĕ naší původní duchovní podoby, a místo toho jsem si přála užívat smyslového požitku s mnoha muži.