Skip to main content

Sloka 32

Text 32

Verš

Text

aho mayātmā paritāpito vṛthā
sāṅketya-vṛttyāti-vigarhya-vārtayā
straiṇān narād yārtha-tṛṣo ’nuśocyāt
krītena vittaṁ ratim ātmanecchatī
aho mayātmā paritāpito vṛthā
sāṅketya-vṛttyāti-vigarhya-vārtayā
straiṇān narād yārtha-tṛṣo ’nuśocyāt
krītena vittaṁ ratim ātmanecchatī

Synonyma

Synonyms

aho — ó; mayā — mnou; ātmā — duše; paritāpitaḥ — podrobená velké bolesti; vṛthā — zbytečnĕ; sāṅketya — prostitutky; vṛttyā — kvůli zamĕstnání; ati-vigarhya — velmi hanebné; vārtayā — zamĕstnání; straiṇāt — od chtivých sukničkářů; narāt — od mužů; — která (já); artha-tṛṣaḥ — od chamtivých; anuśocyāt — politováníhodných; krītena — tím, které jsem prodávala; vittam — po penĕzích; ratim — po sexuálním potĕšení; ātmanā — svým tĕlem; icchatī — toužící.

aho — oh; mayā — by me; ātmā — the soul; paritāpitaḥ — subjected to great pain; vṛthā — uselessly; sāṅketya — of a prostitute; vṛttyā — by the occupation; ati-vigarhya — most reprehensible; vārtayā — occupation; straiṇāt — from lusty woman-hunters; narāt — from men; — who (me); artha-tṛṣaḥ — from the greedy; anuśocyāt — the pitiable; krītena — with that which was sold; vittam — money; ratim — sex pleasure; ātmanā — with my body; icchatī — desiring.

Překlad

Translation

Ó, jak jsem zbytečnĕ mučila svou duši! Prodávala jsem své tĕlo chtivým a chamtivým mužům, kteří jsou sami hodni politování. Vykonávala jsem tak to nejhanebnĕjší zamĕstnání, prostituci, od kterého jsem si slibovala peníze a sexuální potĕšení.

Oh, how I have uselessly tortured my own soul! I have sold my body to lusty, greedy men who are themselves objects of pity. Thus practicing the most abominable profession of a prostitute, I hoped to get money and sex pleasure.

Význam

Purport

Umĕní prostituce se zakládá na schopnosti probouzet v mužích požitkářské sklony. Tato prostitutka byla zjevnĕ tak pošetilá, že mĕla o svém zamĕstnání romantické představy a snažila se zažívat se svými zákazníky milostné románky. Neuvĕdomovala si, že to byli nejnižší z mužů s tĕmi nejhanebnĕjšími motivy. Mĕli bychom stejnĕ jako prostitutka Piṅgalā pochopit, že když se človĕk vzdá oddané služby Pánu, stává se obĕtí matoucí energie a velmi trpí.

The art of prostitution is based on awakening the enjoying propensity in men. Apparently this prostitute was so foolish that she maintained a romantic conception of her profession and was actually trying to enjoy loving affairs with her customers, not realizing that they were the lowest of men with the most abominable motives. Like the prostitute Piṅgalā, one should understand that by giving up the devotional service of the Lord one simply becomes a victim of the illusory energy and suffers greatly.