Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.8.32

Verš

aho mayātmā paritāpito vṛthā
sāṅketya-vṛttyāti-vigarhya-vārtayā
straiṇān narād yārtha-tṛṣo ’nuśocyāt
krītena vittaṁ ratim ātmanecchatī

Synonyma

aho — ó; mayā — mnou; ātmā — duše; paritāpitaḥ — podrobená velké bolesti; vṛthā — zbytečnĕ; sāṅketya — prostitutky; vṛttyā — kvůli zamĕstnání; ati-vigarhya — velmi hanebné; vārtayā — zamĕstnání; straiṇāt — od chtivých sukničkářů; narāt — od mužů; — která (já); artha-tṛṣaḥ — od chamtivých; anuśocyāt — politováníhodných; krītena — tím, které jsem prodávala; vittam — po penĕzích; ratim — po sexuálním potĕšení; ātmanā — svým tĕlem; icchatī — toužící.

Překlad

Ó, jak jsem zbytečnĕ mučila svou duši! Prodávala jsem své tĕlo chtivým a chamtivým mužům, kteří jsou sami hodni politování. Vykonávala jsem tak to nejhanebnĕjší zamĕstnání, prostituci, od kterého jsem si slibovala peníze a sexuální potĕšení.

Význam

Umĕní prostituce se zakládá na schopnosti probouzet v mužích požitkářské sklony. Tato prostitutka byla zjevnĕ tak pošetilá, že mĕla o svém zamĕstnání romantické představy a snažila se zažívat se svými zákazníky milostné románky. Neuvĕdomovala si, že to byli nejnižší z mužů s tĕmi nejhanebnĕjšími motivy. Mĕli bychom stejnĕ jako prostitutka Piṅgalā pochopit, že když se človĕk vzdá oddané služby Pánu, stává se obĕtí matoucí energie a velmi trpí.