Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.8.31

Verš

santaṁ samīpe ramaṇaṁ rati-pradaṁ
vitta-pradaṁ nityam imaṁ vihāya
akāma-daṁ duḥkha-bhayādhi-śoka-
moha-pradaṁ tuccham ahaṁ bhaje ’jñā

Synonyma

santam — jsoucího; samīpe — velmi blízko (v mém srdci); ramaṇam — nejdražšího; rati — skutečnou lásku či potĕšení; pradam — dávajícího; vitta — blahobyt; pradam — dávajícího; nityam — vĕčný; imam — Jeho; vihāya — poté, co jsem se vzdala; akāma-dam — tomu, kdo nikdy nemůže uspokojit ničí touhy; duḥkha — neštĕstí; bhaya — strach; ādhi — mentální utrpení; śoka — nářek; moha — iluzi; pradam — dávajícímu; tuccham — úplnĕ bezvýznamnému; aham — já; bhaje — sloužím; ajñā — nevĕdomý hlupák.

Překlad

Jsem takový hlupák, že jsem zanechala služby tomu, kdo vĕčnĕ sídlí v mém srdci, a proto je mi velmi drahý. Je jím Pán vesmíru, který udílí skutečnou lásku a štĕstí a je zdrojem všeho blahobytu. Přestože Ho mám v srdci, úplnĕ jsem si Ho přestala všímat a místo toho jsem nevĕdomĕ sloužila bezvýznamným mužům, kteří nikdy nemůžou uspokojit mé skutečné touhy a kteří mi přinášeli jen neštĕstí, strach, úzkost, nářek a iluzi.

Význam

Piṅgalā naříká, že se rozhodla sloužit nanejvýš hříšným a bezvýznamným mužům. Bláhovĕ si myslela, že jí přinesou štĕstí a zanedbala službu pravému Pánu svého srdce, Kṛṣṇovi. Pochopila, jak pošetile se namáhala, aby získala peníze a přitom zapomínala, že Nejvyšší Pán vždy rád zajistí svému upřímnému oddanému blahobyt. Prostitutka byla pyšná na svou schopnost tĕšit muže, ale teď naříká, že se nesnažila tĕšit láskyplnou službou Nejvyššího Pána. Pán Kṛṣṇa je zcela povznesený nad obchodování v hmotném svĕtĕ. On je tím, jehož požitku všichni a všechno slouží, ale je třeba se naučit, jak Ho tĕšit čistou duchovní službou.