Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.8.29

Verš

na hy aṅgājāta-nirvedo
deha-bandhaṁ jihāsati
yathā vijñāna-rahito
manujo mamatāṁ nṛpa

Synonyma

na — ne; hi — jistĕ; aṅga — ó králi; ajāta — kdo nevyvinul; nirvedaḥ — odpoutanost; deha — hmotného tĕla; bandham — pouta; jihāsati — chce se zbavit; yathā — jako; vijñāna — realizovaného poznání; rahitaḥ — bez; manujaḥ — lidská bytost; mamatām — falešného pocitu vlastnictví; nṛpa — ó králi.

Překlad

Ó králi, ten, kdo nevyvinul odpoutanost, se netouží vzdát pouta hmotného tĕla, tak jako se človĕk bez duchovního poznání netouží nikdy zříci svého falešného vlastnictví mnoha hmotných vĕcí.