Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.8.28

Verš

tasyā nirviṇṇa-cittāyā
gītaṁ śṛṇu yathā mama
nirveda āśā-pāśānāṁ
puruṣasya yathā hy asiḥ

Synonyma

tasyāḥ — její; nirviṇṇa — znechucená; cittāyāḥ — jejíž mysl; gītam — píseň; śṛṇu — prosím poslouchej; yathā — tak, jak je; mama — ode mĕ; nirvedaḥ — odpoutanost; āśā — od nadĕjí a tužeb; pāśānām — svazující sítĕ; puruṣasya — človĕka; yathā — jako; hi — jistĕ; asiḥ — meč.

Překlad

Prostitutka byla svojí hmotnou situací znechucená a tak se stala vůči ní lhostejnou. Odpoutanost funguje vskutku jako meč, který rozsekává na kousky svazující síť hmotných tužeb a nadĕjí. Nyní si ode mĕ prosím vyslechni píseň, kterou si ta prostitutka ve své situaci zpívala.

Význam

Síť hmotných tužeb se vytváří tehdy, když se nĕkdo mylnĕ domnívá, že se může natrvalo usadit v hmotném svĕtĕ. Tuto svazující síť je třeba přesekat mečem odpoutanosti, jinak bude muset živá bytost bloumat v iluzorní síti māyi bez ponĕtí o osvobozeném životĕ na duchovní úrovni.