Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.8.25-26

Verš

āgateṣv apayāteṣu
sā saṅketopajīvinī
apy anyo vittavān ko ’pi
mām upaiṣyati bhūri-daḥ
evaṁ durāśayā dhvasta-
nidrā dvāry avalambatī
nirgacchantī praviśatī
niśīthaṁ samapadyata

Synonyma

āgateṣu — když přicházeli; apayāteṣu — a odcházeli; — ona; saṅketa-upajīvinī — ta, jejíž jediný příjem plynul z prostituce; api — možná; anyaḥ — další; vitta-vān — který má peníze; kaḥ api — nĕkdo; mām — ke mnĕ; upaiṣyati — přijde kvůli sexu; bhūri-daḥ — a dá spoustu penĕz; evam — takto; durāśayā — s marnou nadĕjí; dhvasta — zmařený; nidrā — její spánek; dvāri — ve dveřích; avalambatī — postávající; nirgacchantī — vycházející do ulice; praviśatī — vcházející zpátky do domu; niśītham — půlnoc; samapadyata — nastala.

Překlad

Zatímco prostitutka Piṅgalā stála ve dveřích, prošlo kolem jejího domu mnoho mužů. Prostituce byla jejím jediným zdrojem živobytí, a tak si úzkostlivĕ říkala: „Možná, že tenhle, který teď přichází, je hodnĕ bohatý... Ó, nezastavil se, ale určitĕ přijde nĕjaký jiný. Muž, který přichází teď, mi jistĕ bude chtít zaplatit za mou lásku a dá mi pravdĕpodobnĕ hodnĕ penĕz.“ Takto zůstávala s marnou nadĕjí opřená o dveře, aniž by svou práci mohla dokončit a jít spát. V úzkosti chvílemi vycházela do ulice a pak se zase vracela do domu. Tak postupnĕ nastala půlnoc.