Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.7.74

Verš

yaḥ prāpya mānuṣaṁ lokaṁ
mukti-dvāram apāvṛtam
gṛheṣu khaga-vat saktas
tam ārūḍha-cyutaṁ viduḥ

Synonyma

yaḥ — ten, kdo; prāpya — poté, co dosáhl; mānuṣam lokam — lidského tĕla; mukti — osvobození; dvāram — dveře; apāvṛtam — doširoka otevřené; gṛheṣu — k rodinnému životu; khaga-vat — jako pták z tohoto příbĕhu; saktaḥ — připoutaný; tam — jeho; ārūḍha — jenž vystoupal vysoko; cyutam — pak pokleslého; viduḥ — považují.

Překlad

Ten, kdo dospĕl do lidského tĕla, má dveře k osvobození doširoka otevřené. Pokud se však vĕnuje pouze rodinnému životu jako pošetilý pták v tomto příbĕhu, je třeba ho považovat za nĕkoho, kdo vystoupal hodnĕ vysoko, jen aby uklouzl a zase spadl.

Význam

Takto končí výklady pokorných služebníků Jeho Božské Milosti A. C. Bhaktivedanty Swamiho Prabhupādy k sedmé kapitole jedenáctého zpĕvu Śrīmad-Bhāgavatamu nazvané „Pokyny Pána Kṛṣṇy Uddhavovi“.