Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.7.72

Verš

taṁ labdhvā lubdhakaḥ krūraḥ
kapotaṁ gṛha-medhinam
kapotakān kapotīṁ ca
siddhārthaḥ prayayau gṛham

Synonyma

tam — jeho; labdhvā — beroucí; lubdhakaḥ — lovec; krūraḥ — krutý; kapotam — holuba; gṛha-medhinam — materialistického hospodáře; kapotakān — holoubata; kapotīm — manželku holubici; ca — také; siddha-arthaḥ — jenž dosáhl svých cílů; prayayau — vydal se; gṛham — domů.

Překlad

Krutý lovec, který tím, že chytil holuba, jeho ženu i všechny jejich dĕti, dosáhl svého, se vydal domů.