Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.7.66

Verš

sāsakṛt sneha-guṇitā
dīna-cittāja-māyayā
svayaṁ cābadhyata śicā
baddhān paśyanty apasmṛtiḥ

Synonyma

— ona; asakṛt — neustále; sneha — hmotnou náklonností; guṇitā — spoutaná; dīna-cittā — oslabené inteligence; aja — nezrozeného Nejvyššího Pána; māyayā — matoucí energií; svayam — sama; ca — také; abadhyata — byla polapena; śicā — sítí; baddhān — na zajaté (dĕti); paśyantī — když tak hledĕla; apasmṛtiḥ — která se zapomnĕla.

Překlad

Holubice se vždy nechávala spoutávat provazy silné hmotné náklonnosti, a tak byla její mysl přemožena zármutkem. V sevření Pánovy matoucí energie se úplnĕ zapomnĕla a jak pospíchala ke svým bezmocným dĕtem, byla znenadání lapena v lovcovĕ síti.