Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.7.62

Verš

ekadā jagmatus tāsām
annārthaṁ tau kuṭumbinau
paritaḥ kānane tasminn
arthinau ceratuś ciram

Synonyma

ekadā — jednou; jagmatuḥ — vydali se; tāsām — dĕtí; anna — potravu; artham — pro; tau — oba; kuṭumbinau — zaopatřovatelé rodiny; paritaḥ — všude kolem; kānane — po lese; tasmin — to; arthinau — dychtivĕ vyhledávající; ceratuḥ — poletovali; ciram — daleko.

Překlad

Jednoho dne se obĕ hlavy rodiny vydaly najít pro dĕti potravu. S dychtivou touhou náležitĕ nakrmit své potomstvo dlouho poletovali po celém lese.