Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.7.57

Verš

kapotī prathamaṁ garbhaṁ
gṛhṇantī kāla āgate
aṇḍāni suṣuve nīḍe
sta-patyuḥ sannidhau satī

Synonyma

kapotī — holubice; prathamam — své první; garbham — tĕhotenství; gṛhṇantī — nesoucí; kāle — čas (pro snůšku); āgate — když nadešel; aṇḍāni — vejce; suṣuve — snesla; nīḍe — v hnízdĕ; sva-patyuḥ — svého manžela; sannidhau — v přítomnosti; satī — počestná.

Překlad

Potom holubice poprvé otĕhotnĕla. Když nadešel její čas, snesla počestná paní za přítomnosti svého manžela v hnízdĕ nĕkolik vajec.