Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.7.55

Verš

śayyāsanāṭana-sthāna
vārtā-krīḍāśanādikam
mithunī-bhūya viśrabdhau
ceratur vana-rājiṣu

Synonyma

śayyā — odpočívání; āsana — sezení; aṭana — chození; sthāna — stání; vārtā — rozmlouvání; krīḍā — hraní si; aśana — jedení; ādikam — a tak dále; mithunī-bhūya — spolu jako pár; viśrabdhau — důvĕřující; ceratuḥ — provádĕli; vana — lesa; rājiṣu — v hájích stromů.

Překlad

S naivní důvĕrou v budoucnost spolu odpočívali, sedávali, procházeli se, postávali, rozmlouvali, hráli si, jedli a tak dále mezi lesními stromy jako zamilovaný pár.