Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.7.31

Verš

śrī-bhagavān uvāca
yadunaivaṁ mahā-bhāgo
brahmaṇyena su-medhasā
pṛṣṭaḥ sabhājitaḥ prāha
praśrayāvanataṁ dvijaḥ

Synonyma

śrī-bhagavān uvāca — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, pravil; yadunā — králem Yaduem; evam — takto; mahā-bhāgaḥ — velmi požehnaným; brahmaṇyena — který byl velmi uctivý k brāhmaṇům; su-medhasā — a inteligentní; pṛṣṭaḥ — otázaný; sabhājitaḥ — uctĕný; prāha — promluvil; praśraya — pokorou; avanatam — sklánĕjícím hlavu; dvijaḥbrāhmaṇa.

Překlad

Pán Kṛṣṇa pokračoval: Inteligentní král Yadu, který byl vždy uctivý k brāhmaṇům, čekal se sklonĕnou hlavou, zatímco brāhmaṇa, potĕšený královým postojem, začal odpovídat.