Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.7.26

Verš

śrī-yadur uvāca
kuto buddhir iyaṁ brahmann
akartuḥ su-viśāradā
yām āsādya bhavāl lokaṁ
vidvāṁś carati bāla-vat

Synonyma

śrī-yaduḥ uvāca — král Yadu řekl; kutaḥ — odkud; buddhiḥ — inteligence; iyam — tato; brahman — ó brāhmaṇo; akartuḥ — toho, kdo nemá žádnou práci; su-viśāradā — velmi chápavá; yām — kterou; āsādya — poté, co jsi získal; bhavān — ty; lokam — po svĕtĕ; vidvān — s úplným poznáním; carati — putuješ; bāla-vat — jako dítĕ.

Překlad

Śrī Yadu řekl: Ó brāhmaṇo, vidím, že nepraktikuješ žádné náboženské činnosti, a přesto jsi nabyl velmi pokročilého pochopení všech vĕcí a všech lidí v tomto svĕtĕ. Řekni mi prosím, pane, jak jsi získal tuto neobyčejnou inteligenci a proč volnĕ putuješ po svĕtĕ a chováš se jako dítĕ?