Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.7.24

Verš

atrāpy udāharantīmam
itihāsaṁ purātanam
avadhūtasya saṁvādaṁ
yador amita-tejasaḥ

Synonyma

atra api — přesnĕ o tom; udāharanti — uvádĕjí jako příklad; imam — toto; itihāsam — historické vyprávĕní; purātanam — starodávné; avadhūtasya — svatého muže, jehož jednání se vymykalo bĕžným usmĕrňujícím zásadám; saṁvādam — rozhovor; yadoḥ — a krále Yadua; amita-tejasaḥ — jehož moc byla neomezená.

Překlad

V této souvislosti uvádĕjí mudrci historické vyprávĕní o rozhovoru mezi velmi mocným králem Yaduem a jedním avadhūtou.

Význam

Pán Kṛṣṇa bude vyprávĕt tento příbĕh, aby Uddhavovi ukázal, jak se dá rozum a inteligence použít v bhakti-yoze pro získání védského poznání a jak nakonec inteligentní človĕk dospĕje k lotosovým nohám Nejvyšší Osobnosti Božství.